Ing. Iveta DŽOPKOVÁ - Autoškola je autoškola s 10-ročnou praxou a skúsenosťami v meste Trebišov. Jej činnosť je vykonávaná na klimatizovanom osobnom vozidle značky SUZUKI SPLASH.

Všetci žiadatelia o vodičské oprávnenia sa môžu prihlásiť do kurzu, ak spĺňajú zákonom uložené podmienky, ako dobrý zdravotný stav, kurz prvej pomoci a minimálne dovŕšenie 17 roku svojho života.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie udelené pred dovŕšením 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov, a ktorý na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie jazdca má v takomto prípade povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d).Za prejavenú dôveru Vám ďakujem

 

Otestuj sa na http://www.testynavodicak.sk

 

Plagát