Nový zákon o cestnej premávke Zákon č. 8/2009

Otázky z konštrukcie

Otázky z konštrukcie k skúškam

Žiadosť o udelenie VO (potrebné vytlačiť obojstranne, potvrdiť u lekára a doniesť osobne do autoškoly)

Prihláška do kurzu (vytlačiť obojstranne, vypísať, podpísať a odoslať poštou alebo doniesť osobne)