POPIS

Autoškola vykonáva výcvik vodičov skupiny B od 16 rokov a kondičné jazdy


Vodičák už v 16-tich?


Áno, v 16-tich môžeš začať a v 17-tich ho už máš vo vrecku, akurát že do 18 rokov budeš musieť jazdiť so spolujazdcom, ktorý má vodičák najmenej 10 rokov ( rodičia, starí rodičia, teta , ujo...)

TEÓRIA

Prebieha v priestoroch autoškoly. Pozostáva z 32 vyučujúcich hodín, na čase vyučovania sa stále dohodneme. Neúčasť na niektorej hodine si môžeš bezplatne nahradiť. Výučba prebieha zábavnou uvoľnenou formou, ale zároveň zodpovednou a poctivou výučbou, aby si bol pripravený zvládnuť skúšky na 1x.

PRAKTICKÁ ÚDRŽBA

V rámci poslednej teórie absolvuješ praktickú údržbu. Naučíš sa základné veci , ako vymeniť koleso, skontroluješ všetky prevádzkové kvapaliny, funkčnosť riadenia, osvetlenia, kontrola bŕzd , čo musíš mať v povinnej výbave a pod. Ak sa chceš sám trošku teoreticky priučť, tak si to pozri v časti  Údržba otázky.

PRVÁ  POMOC

Skôr než ukončíš výcvik , musíš absolvovať kurz prvej pomoci v trvaní 8 hod. Ale Ty ho budeš  absolvovať kratšie, nakoľko si test urobíš online doma na svojom počítači. Do autoškoly prídeš absolvovať praktickú časť kurzu, kde po úspešnom zvládnutí získaš platný certifikát.

JAZDY

Už chceš jazdiť? Ešte nemôžeš. Najskôr musíš absolvovať 270 minút na autocvičisku. Potom pôjdeš  jazdiť do mesta, ale ešte stále sa musíme vrátiť na autocvičisko , aby si sa naučil parkovať. Bude to trvať 90 minút. Konečne ideš ďalej získavať vedomosti a zručnosti v meste.

Budeš sa učiť dodržiavať všetky predpisy a to dokopy v meste odjazdiš 1080 minút. Ešte to nie je všetko.  Budeš absolvovať jazdu s vozíkom v trvaní 135 minút a nakoniec všetko, čo si sa naučil zopakuješ.. či už  v premávke , alebo na autocvičisku v trvaní 135 minút.  Skôr než pôjdeš na skúšky, musíš  toto všetko absolvovať (spolu 1710 minút).


ZÁVER KURZU

Po absolvovaní všetkých povinných častí, Ťa čaká záverečná skúška. Po ukončení jázd donesieš 33€ kolok a potom budeš prihlásený na skúšky. Záverečnú skúšku v podobe testu absolvuješ na polícii. Ak si ho zvládol úspešne, pokračuješ v druhej časti skúšky a to na autocvičisku, kde ukážeš svoju jazdu zručnosti pomedzi kúželky a parkovanie. Ak si to zvládol v stanovenom termíne a bez dotyku s kúžeľkou pokračuješ do tretej časti skúšky a to v jazde v cestnej premávke. Ak si dodržal všetky predpisy a pokyny komisára, a on Ťa ohodnotil prospel,obdržíš doklad o udelení vodičského oprávnenia...a máš to už za sebou.
Potom už si len priprav 6,50€ a choď sa na snímať na políciu na oddelenie dokladov a čakaj na doručenie VP.... ešte nejazdi ! Jazdiť  budeš môcť až vtedy , keď budeš mať VP

VYHLÁŠKA

Do skupiny motorových vozidiel B patria

  • motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
  • motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg.


Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg a nepresahuje 4250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.

Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg.